• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

Přesun školních sportovních soutěží

Vzhledem  k  současné  nepříznivé  epidemiologické  situaci  v  celé  republice, zejména

ve  školách,  jsme se rozhodli  školní sportovní soutěže přesunout na jaro 2022.

Přejeme všem hodně zdraví.

Uvidíme se na jaře 2022 na školních sportovních kolbištích.

za Okresní radu AŠSK Mgr. Michal Franěk a Mgr. Jindřich Slunečko

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.