• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

Téma: šachy

Regionální kolo přeboru škol v šachu okresů Benešov a Kutná Hora

Aktuality

Termín konání: 1. 11. 2023
Prezentace soutěžících: 8,00 – 8,45 hod.
Zahájení soutěže: 9,00 hod
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Benešov,AŠSK Benešov,Kulturní a informační centrum Benešov s. r. o.
Místo konání: Městské divadlo Na Poště Benešov
Účast:
čtyřčlenná družstva v těchto kategoriích:

I. 1.-5. třída ZŠ,
II. 6.-9. třída ZŠ a prima–kvarta osmiletých gymnázií
III. 1.-4. ročník SŠ a kvinta–oktáva osmiletých gymnázií
Startovné: 300 Kč
Soupisky: Mohou na ní být uvedeni 4 hráči + maximálně 2 náhradníci.
Všichni členové družstva musí být žáky stejné školy.

Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být
splněna s výjimkou, že družstva kategorie II. mohou být
doplněna i žáky z nižších rořníků při splnění podmínky
příslušnosti k jedné škole. (Pro osmiletá gymnázia v kategorii
III. tato výjimka neplatí.) Každý hráč může hrát pouze za
družstvo jedné kategorie. Soupiska musí být potvrzena
ředitelem školy.

Přihlášky: Písemně nebo e-mailem na DDM Benešov. nejpozději do
24. 10. 2023 na adresu:
Ivana Růžičková
DDM, Poštovní 1668
256 01 Benešov
(tel.spojení 607 682 936 )
(e-mail
ruzickova@ddmbenesov.cz)
Obecné propozice přeboru škol v šachu pro Středočeský kraj
na školní rok 2023/24 - viz. příloha


Více infoRegionální kolo v šachu ZŠ a SŠ okresu Benešov

Aktuality

1. 11. 2022

Dům dětí a mládeže Benešov
AŠSK Benešov,
Kulturní a informační centrum Benešov s.r.o

Místo konání: Městské divadlo  Na  Poště Benešov   

Přihlášky : Písemně  nebo e-mailem na DDM Benešov.

       Nejpozději  do  24. 10.  2022
Ivana Růžičková
DDM,  Poštovní  1668
256 01 Benešov
tel.spojení 607 682 936
e-mail  ruzickova@ddmbenesov.cz

Více info


Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.