• Okresní rada AŠSK Benešov - 1
Úvod      Kontakty      Charakteristika OR

Charakteristika OR

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.Činnost

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.Struktura

Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.Zastoupení

AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 80 zemí světa.Okresní rada

Základním článkem AŠSK je Okresní rada, která má sídlo na ZŠ Na Karlově. V našem okrese má 19 členů - školních sportovních klubů.

Okresní rada koordinuje a řídí termínový kalendář soutěží, včetně jejich organizačního a finančního zajištění.

Zakládajícím členem okresní rady byl v roce 1997 Mgr. Slavomír Soustružník, který ji 20 let úspěšně vedl.

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.