• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

Téma: vybíjená

Krajského finále AŠSK ČR kategorie II. – A- otevřená, B - dívky

Aktuality

Z pověření Krajské  rady AŠSK ČR STC v Příbrami
pořádá ZŠ Benešov, Jiráskova 888, Dům dětí a mládeže
Benešov a Středočeský kraj

Krajského finále AŠSK ČR  kategorie II. – A- otevřená, B - dívky

Mgr. Marcela Blažková ZŠ Benešov, Jiráskova 888 blazkova.marcel@seznam.cz
606 570 079

Termín konání: Čtvrtek - 12. 5. 2022 (otevřená)
                     Pátek – 13. 5. 2022 (dívky)

Místo konání:
Benešov – Sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Účastníci:
Vítězové okresních kol STC a pořádající škola ZŠ Benešov, Jiráskova 888. Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

Kategorie: II. kategorie – 4. – 5. třídy (ročníky narození 2012, 2011, 2010)
Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci r. 2013 A: otevřená, B: dívky


Ředitel soutěže: Mgr. Marcela Blažková
Sportovní ředitelé J. Slunečko, I. Růžičková  

Více infoCELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ -- VÝSLEDKY --

Aktuality

Z pověření Okresní rady AŠSK ČR v Benešově
pořádá ZŠ Benešov, Jiráskova 888, Dům dětí a mládeže Benešov a Středočeský kraj.


okresního finále AŠSK ČR

 

kategorie II. –      A - otevřená

                       B - dívky 

 

Okres Benešov

Více info
Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.