• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

OKRESNÍ KOLO V MINIFOTBALE KAT. IV. Sportovní liga škol

OKRESNÍ KOLO V MINIFOTBALE KAT. IV.  Sportovní liga škol

1.       

POŘADATEL:

Z pověření Okresní rady BN je pořadatelem ZŠ Benešov, Na  Karlově 372

2.       

TERMÍN KONÁNÍ:

11.4. 2023

3.       

MÍSTO KONÁNÍ:

Městský atletický stadion Benešov, Sportovní ul.

4.       

SPORTOVNÍ KANCELÁŘ:

Michal Franěk Telefon: 608709209 e-mail: franek@zsbnkarlov.cz        

Adresa: Michal Franěk, Na Karlově 372, Benešov

5.       

ÚČASTNÍCI:

Řádně přihlášené školy. Družstvo má maximálně 15 hráčů a  dva vedoucí. Alespoň jedna osoba musí být v pracovněprávním vztahu s  vysílající školou.

6.       

KATEGORIE:

 

IV. – základní školy – žáci a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ročník narození 2006–2009

V kategorii mohou startovat družstva za těchto podmínek:

1)      Družstvo je složeno z žáků jedné školy

2)      Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození a příslušným stupněm vzdělání

3)      Žák, který opakuje ročník a je v páté anebo v deváté třídě, nemůže být zařazen do soutěže.

4)      Startovat mohou pouze žáci gymnázií splňující článek 10 všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK (Organizační řád AŠSK, str. 39), tj. pouze ti žáci, kteří nejsou zařazeni v studijních oborech se specializovanou výukou TV.

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

7.       

PŘIHLÁŠKY:

Zasílejte do 3.4.2023 e-mailem: franek@zsbnkarlov.czTémata
Dokumenty

Dokumenty ke stažení

propozice-minifotbal-2023.doc

Publikováno: 28.03.2023

prezencni-listina-minifotbal.docx

Publikováno: 28.03.2023
Galerie

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.