• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

Krajské finále ve vybíjené – kategorie II. - otevřená Sportovní liga škol

Krajské finále ve vybíjené – kategorie II. - otevřená Sportovní liga škol

1.       

POŘADATEL:

Z pověření Krajské rady AŠSK ČR STC v Příbrami je  pořadatelem ZŠ Benešov, Jiráskova 888 a Dům dětí a mládeže Benešov.

2.       

TERMÍN KONÁNÍ:

11.5. 2023

3.       

MÍSTO KONÁNÍ:

Sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888

4.       

SPORTOVNÍ KANCELÁŘ:

Mgr. Marcela Blažková Telefon: 606 570 079 e-mail: blazkova.marcel@seznam.cz               

Adresa: ZŠ Benešov, Jiráskova 888

5.       

ÚČASTNÍCI:

Řádně přihlášené školy. Družstvo má maximálně 12 hráčů a  vedoucího. Vedoucí musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající školou.

6.       

KATEGORIE:

 

II. kategorie – 4. – 5. třídy

(ročníky narození 2013, 2012, 2011)

V kategorii mohou startovat družstva za těchto podmínek:

1)      Družstvo je složeno z žáků jedné školy

2)      Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození a příslušným stupněm vzdělání

3)      Žák, který opakuje ročník a je v páté třídě, nemůže být zařazen do soutěže.

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

7.       

PŘIHLÁŠKY:

Zasílejte do 5.5.2023 e-mailem spolu s návratkou: blazkova.marcel@seznam.cz, na  předtištěném formuláři AŠSK. V přihlášce uveďte kategorii, přesný název školy s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno a datum narození hráčů a jméno vedoucího družstva (telefon, e-mail). Přihláška musí být potvrzená ředitelem školy.TémataGalerie

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.