• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

OR informace - dokumenty

OR informace - dokumenty

DOKUMENTY

Vážení,
v příloze Vám zasílám materiály, projednané při setkání členů Rady:
a) prezentaci změny, navrhované vládou v DPP a DPČ;
b) kvalifikace soutěží, které proběhnou na podzim 2023;
c) materiál ČŠI Aktivní škola, který obsahuje návrh plánovaných pohybových aktivit
d) aktualizovanou Směrnici o cestovních náhradách 2023.
e) přehled soutěží.
Výzva pro soutěže 2024 (včetně mezinárodních) nebyla zatím ze  strany MŠMT vyhlášena. Z tohoto důvodu nejsou dosud známy sporty a  kategorie, které budou probíhat za finanční podpory MŠMT v roce 2024: s  touto situací je třeba počítat při sestavování Termínového kalendáře 2023/24. 
U mezinárodních soutěží rozhodne VV po vyhlášení Výzvy o typech soutěží, pro které požádá AŠSK o podporu a to opět na základě obsahu Výzvy: informujte případné zájemce o povinné finanční spoluúčasti.
Přeji Vám úspěšné zahájení školního roku!

Mgr.  Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
Starobylá 999/1a
149 00 Praha 4-Háje
tel.: +420 605 702 141
e-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz
sagnerova@assk.cz

Galerie

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.