• Okresní rada AŠSK Benešov - 1

Testování tělesné zdatnosti žáků

Testování tělesné zdatnosti žáků
Vaše škola se účastní šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bude realizováno v období od 01. 10. 2022 do 30. 11. 2022, kdy budou testováni žáci 3. a 7. ročníků základních, 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ředitelem Vaší školy jste byli zapsáni do databáze ČŠI jako pověření učitelé, kteří odpovídají za průběh testování a zápis výsledků ve Vaší škole.


Dokumenty

Dokumenty ke stažení

testovani-telesne-zdatnosti.docx

Publikováno: 22.09.2022
Galerie

Kalendář soutěží

V kalendáři soutěží naleznete zprávy z kalendáře pro základní školy a současně zprávy z kalendáře pro střední školy.